Eko End uništavanje buba rusi

Dezinsekcija Beograd - Srbija

Dezinsekcija predstavlja skup različitih mera koji se preduzimaju za smanjenje i uništavanje štetnih insekata (bubarusa, crne bubašvabe, mravi, žuti mravi, muve, tvrdokrilaca, mačije i pseće buve, krpelji, stonoga, stenice, ose, stršljenovi i td.).

Uništavanje insekata

Uništavanje insekata na odredjenom prostoru može se podeliti u dve grupe. Ta podela se svodi na preventivne mere i kurativne mere.

U prvu grupu ubrajamo sve mere koje služe za sprečavanje samog problema i nazivamo ih preventivne mere.

Preventivne mere podrazumevaju sve aktivnosti koje bi sprečile nastanjivanje i dolazak insekata na jedan odredjen prostor ili objekat. Pod tim pojmom podrazumevaju se sve higijenske mere kao i sva gradjevinska rešenja (zatvaranja rupa, prolaza i td.).

U drugu grupu ili grupu kurativnih mera, ubrajamo sve metode koje se koriste za saniranje t.j. lečenje već nastalog problema i tu pravimo podelu na Mehaničke, Fizičke metode, Biološke metode i Hemijske metode.

U Mehaničke metode se ubrajaju koraci koji mehaničkim putem zatvaraju puteve insektima i prave im zamke.
U ovu grupu se ubrajaju vazdušne barijere, zatamnjivanje objekata, zaštitne mreže na prozorima, razne lepljive mase itd.

U Fizičke metode se ubrajaju postupci koji pomoću specijalizovanih aparata menjaju uslove života na odredjenom prostoru. U ovu grupu se ubrajaju metode kao što su promene temperature (visoka ili niska temperature - koja negativno utiče na razvoj insekata), puštanje električne struje i druga rešenja.

U Biološke metode se ubrajaju razni prirodni neprijatelji insekata. U ovoj grupi se koriste brojni prirodni neprijatelji insekata u vidu mikroorganizama (u vidu bakterija, virusa, gljivica ili ptica).

U Hemijske metode se ubrajaju postupci koji uz upotrebu insekticida ili repelenata sprečavaju dolazak i razvitak insekata na tretiranom prostoru. Ujedno hemijske metode ili dezinsekcija je najčešće korišćeni metod u praksi.
Danas postoji jako mnogo različitih preparata a upotreba odredjenog preparata zavisi od stadijuma i vrste problema.

U današnje vreme sprovodjenje dezinsekcije je prosto nezamenjiv način borbe protiv insekata. Uzimajući u obzir koliko negativni uticaj insekti imaju, ne samo na naše okruženje (svojim fecesom kontaminiraju hranu i prljaju prostor u kome borave), već i na naše zdravlje (poznato je da neki insekti šire bolesti), dezinsekcija se čini kao nezaobilazna obaveza svakog pojedinca.


Dezinsekcija Beograd u vašem životnom prostoru netoksičnim i neškodljivim preparatima za vas i vaše ljubimce.

Preporuka je da se dezinsekcija radi i preventivno, posebno na mestima gde je ranije postojao problem. Za potrebe rešavanja problema od insekata naše usluge pružamo na teritoriji Beograda i na teritoriji Srbije.

U zatvorenom prostoru, za uništavanje insekata, primenjujemo neškodljiva sredstva, gelove i repelente.


Dezinsekcija

Uništavanje insekata

Dezinsekcija predstavlja skup različitih mera koji se preduzimaju za smanjenje i uništavanje štetnih insekata (bubarusi, crne bubašvabe, mravi, žuti mravi, buve, stenice, krpelji, ose i stršljenovi).

Saznaj više
Deratizacija

Uništavanje glodara

Deratizacija je sistematsko uništavanje miševa, pacova i drugih glodara štetočina (poljski miševi, kućni miševi, crni pacov, sivi pacov i td.).

Pogledajte...
Dezinfekcija

Uništavanje mikroorganizama

Dezinfekcijom se smatraju svi postupci pomoću kojih se smanjuje broj patogenih mikroorganizama do tacke koju smatramo zdravstveno sigurnom.

Pročitajte više...
Zaštita od golubova

Zaštita od golubova

Iglice mehanički sprečavaju pticu da sleti na bilo koju površinu na kojoj se nalaze. Pokazao se kao jako delotvoran protiv domaćih ptica: golubova, vrabaca, svraka, vrana ali i drugih ptica.

Saznaj kako

EKO END - Aktuelni blogovi

Bubaruse
pregleda

Bubaruse

Odrastao insekt je svetlo smeđe boje, sa žutim antenama koje su dugačke koliko i telo.  Dostižu dužinu od 12 do 15 milimetara i imaju uže telo od bubašvaba. Mužjaci su sitniji i manji od ženki. Kako se boriti protiv ovih neugodnih insekata?

Saznaj više
Vatrene stenice
pregleda

Vatrene stenice

Vatrene stenice obuhvataju manji broj vrsta koje se karakterišu upadljivim crveno-crnim šarama. Poznata vrsta je Pyrrhocoris apterus. Jedna je od najčešćih stenica u šumama, a posebno u parkovima. Masovno se nalazi na lipovim stablima u drvoredima gde se vrlo često javlja u tolikom broju da cela debla budu prekrivena ovim insektima. Ima je i na slezu i drugim biljkama.

Saznaj više
Moljci
pregleda

Moljci

Moljci pripadaju drugoj najvećoj porodici insekata. Zajedno sa leptirima svrstavaju se u red Lepidoptera. Po svojoj veličini mogu da variraju od vrlo sitnih do krupnih. Imaju dva para krila koja su ljuspasta.

Saznaj više

Šta kažu korisnici naših usluga?

Adresa:
Janka Katića 7,
Beograd 11233

Kontaktirajte nas

+381 (061) 211-6165
+381 (011) 219-2304
    Facebook Twitter Linkedin YouTube Pinterest

Product by Tesha Design