Click Fraud Protection

Deratizacija - miševa

Miš

Deratizacija miševa

Deratizacija miševa predstavlja uništavanje i kontrolu populacije miševa (glodara) na odredjenoj lokaciji ili mestu.

Protiv domaćih kućnih miševa se može boriti na nekoliko načina.

Prevencija i kontrola su najbolje mere odbrane. Za prevenciju protiv glodara potrebno je obratiti pažnju na odgovarajuće higijenske uslove kao i na skladištenje i rukovanje hranom, smećem i svim materijalima koji mogu biti interesantni za miševe. Adekvatno odlaganje smeća je prvi korak u sprečavanju širenja miševa i njihovo razmnožavanje. Treba sprovoditi kontrolu unutar kao i oko objekta i pregledati da li ima vidljivih tragova miševa (izmet, izgrickana hrana ili oštećeni materijali) i odreagovati u slučaju da se primeti njihovo prisustvo. Takodje je poželjno fizički zatvoriti objekat sa svih strana od raznih pukotina i prolaza, kao i redovno uklanjanje korova i drugog rastinja oko objekata..

Ovakav vid prevencije znatno će olakšati borbu protiv kućnih miševa, omogućiti lakšu identifikaciju i povećati efikasnost njihovog istrebljivanja.

Kada preventivna zaštita nije dovoljna i dodje do pojave miševa tada treba odreagovati i u saradnji sa stručnim licima postaviti odgovarajuće zamke, atraktante ili otrove. Na odredjenim lokacijama kao što su menze, prehrambene industrije, pekare I td. nije poželjno koristiti otrove, pa se u tom slučaju upotrebljavaju mehaničke zamke i kutije sa lepkom i atraktantima.

Kako se rešiti miševa - najefikasniji metod za uništavanje miševa su rodenticidi (otrovi za miševe). Njihovom primenom dobijaju se najbolji rezultati u borbi protiv ovih štetočina. Upotrebom rodenticida, u kombinaciji sa odgovarajućim namenskim klopkama i lepkovima sa atraktantima, dolazi se do idealnih rezultata u borbi protiv domaćeg kućnog miša.

Kombinacijom ovih sredstava za uništavanje miševa (glodara) firma Eko End garantuje najefikasniju zaštitu od miševa i rešavanje problema uz veoma povoljnu cenu.

unistavanje miseva unistavanje miseva

KARAKTERISTIKE

Najznačajnija vrsta miševa za nas predstavljaju domaći kućni miševi čije je telo do 12 santimetara dužine a rep odprilike iste dužine kao i telo. Miševi se uglavnom kreću noću osim u slučaju da su se prenastanili na nekom području, onda se mogu primetiti i danju. U ishrani koriste razne otpatke ali i razno semenje, voće i insekte.

POREKLO

Trgovinom i transportom su prenete u sve delove sveta (jedino ih nema na Antartiku).

RAZMNOŽAVANJE

Ženka miša je bremena 23 dana i posle tog perioda može da okoti u proseku izmedju 6 i 9 komada. Mladi se rađaju slepi i postaju polno zreli već kroz dva meseca. Ako uzmemo u obzir da ženka tokom godine može nekoliko puta da se okoti, onda se vidi koliki problem mogu da budu u kratkom periodu. Prosečan životni vek miša je od 2 do 3 godine.

ŠTETE

Uzimajući u obzir da im zubi rastu i da moraju da ih konstantno troše glodanjem, prave ogromnu štetu gde god da se pojave. Pored neizmerne štete koju prouzrokuju konstantnim grickanjem tu je i problem higijene. Poznato je da glodari žive na raznim nehigijenskim mestima, (izmedju ostalih i u kanalizacijama, smetlištima, kontejnerima i mnogim drugim prljavim mestima) i da su prenosioci velikog broja bolesti. Najčešće kontaminiraju hranu fecesom i urinom i prave ogromne štete po magacinima i raznim prostorijama za skladištenje namirnica. Zbog svog staništa mogu prenositi i razne parazite kako na domaće životinje tako i na ljude. Zbog ogromne štete koju prave, deratizacija t.j. uništavanje miševa (glodara) je postala obaveza svih službi i agencija, zarad suzbijanja štete i kontrole širenja zaraza i bolesti.

Uništavanje miševa

Unistavanje miševa, firma Eko End obavlja na celoj teritoriji Beograda i Srbije. Deratizacija je odgovoran i ozbiljan proces i miševi mogu predstavljati veliki problem ako se ne tretiraju na pravi nacin.